Phương Pháp Đăng Ký
Dới Thiệu Học Trường
  Điều Kiện Và Yêu Cầu Khi Xin Vào Học
  Phương Pháp Đăng Ký
  Phương Pháp Học Tập
  Chuyên Ngành
  Đạo Tạo Tiếng Hoa
  Phương Thức Liên Lạc
   
 
 

1 Xin gửi đơn xin học và hồ sơ cần thiết đén Văn Phòng Lưu Học Sinh Học Viện.

2 Sau khi nhận được những đơn xin học , Học Viện sẽ gửi giấy phép nhập học và biểu 202 (đã được Phòng Ngoài Vụ Chính Quyền thành phố Thượng Hải và ủy Ban Giáo Dục thành phố Thượng Hải phê duyệt )cho người xin trong vòng 2 tuần .

3 Sau khi nhận được giấy phép nhập học người sinh viên sẽ đi Đại Sứ Quán TQ làm những thủ tục liên quan.

   4 Sau khi quyết định ngày sang TQ , xin liên hệ với phòng lưu học sinh của học trường . Nếu có yêu cầu ra sân bay đón xin báo trứoc .

Application Form: Download 
 

Điên Thoại: 86-571-88165697
Fax: 86-571-88165698    E-mail:admissioncn@126.com