Điều Kiện Và Yêu Cầu Khi Xin Vào Học
Dới Thiệu Học Trường
  Điều Kiện Và Yêu Cầu Khi Xin Vào Học
  Phương Pháp Đăng Ký
  Phương Pháp Học Tập
  Chuyên Ngành
  Đạo Tạo Tiếng Hoa
  Phương Thức Liên Lạc
   
 
 

Loại
Hình

Điều kiện xin học

Hồ Sơ phải cung cấp

Chi phí
Tiêu chuẩn

Lớp
Chính
Quy Tiếnh Hoa

 1. 18 tuổi trở lên,tân thủ pháp luận Trung Quốc , đủ sức khoẻ
 2. Có bằng tương đương cấp 12 trở lên
 3. HSK cấp 5 trở lên,

còn phải thông qua cuộc thi vào học

 1. Giấy xin vào học(sử dụng giấy xin của học trường chuyên dụng)
 2. Giấy chứng minh sức khoẻ
 3. bằng tốt nghiệp cấp 12(copy)
 4. Giấy chứng minh thành tích (copy)
 5. Hình 6 tờ (4cm x 3cm)
 6. Bằng HSK(bản chính và copy)
 1. Phí đăng ký 50USD
 2. Học phí 1800USD
 3. Phí ký túc xã 6 USD/một

phòng/ngày/một người

 1. Khoản chi lặt vặt150 USD/năm

Lớp
Đạo
Tạo
Tiếng Hoa

A. 16 tuổI trở lên, đủ sức khoẻ

 1. Giấy xin vào học(sử dụng giấy xin của học trường chuyên dụng)
 2. Giấy chứng minh sức khoẻ (những học sinh một năm trở lên cần)
 3. Bằng chứng minh học lịch cuối cùng(copy)
 4. Giấy chứng minh thành tích (copy)
 5. Hình 6 tờ (4cm x 3cm)
 1. Phí đăng ký 50USD
 2. Học phí 1500 USD / một năm, 800USD/một học kỳ.

Học thời gian ngắn (trong vòng 4 tuần) mỗi thêm 1 tuần thêm 50USD

 1. Phí ký túc xã 6 USD/một phòng/ ngày/một người
 2. Khoản chi lặt vặt150 USD/năm
 3. Những lớp văn hoá sở thích/200 USD/12 lần


 
 

Điên Thoại: 86-571-88165697
Fax: 86-571-88165698    E-mail:admissioncn@126.com