Chuyên Ngành
Dới Thiệu Học Trường
  Điều Kiện Và Yêu Cầu Khi Xin Vào Học
  Phương Pháp Đăng Ký
  Phương Pháp Học Tập
  Chuyên Ngành
  Đạo Tạo Tiếng Hoa
  Phương Thức Liên Lạc
   
 
 

   Học Viện Tài Chính Thượng Hải có những chuyên ngành đầy đủ ,ví dụ có chuyên ngành Tài Chính , Thương Mại Maktering Kế Toán vân vân . Bây giờ những chuyên ngành có lưu học sinh nhiều nhất là:

   1 Chuyên ngành Tài Chình : có những khoá trình chủ yếu là : Tiền Tệ Ngân Hàng , Kinh Doanh Quản Lỳ Ngân  Hàng , Quản Lý Vay Ngân Hàng, Quản Lý Rủi Ro Tài Chính , Tài Chính Thị Trường Học , Ngân Hàng Trung Ương Học , Marketing Ngân Hàng , Tài Chính Quốc Tế , Bài Học Tiền Tệ Tài Chính Của Nước Ngoài , Kiểm Quản Ngân Hàng, Bảo Hiểm ,vân vân .

   2 Chuyên Ngành Thương Mại có những khoá trình chủ yếu là ,Mậu Dịch Quốc Tế, Đầu Tư Học,Thương Vụ Quốc Tế,Hợp Tắc Kinh Tế Quốc Tế, Quy Tắc WTO và Thông Tệ Mậu Dịch Quốc Tế,Chế Độ Thương Mại TQ ,Mậu Dịch Đàm Phán,Mua Sắm Quốc Tế.

   3 Chuyên Ngành Marketing có những khoá trình chủ yếu như: Kinh Tế Học, Marketing,Kế Toán,Quản Lý Tài Vụ,Kế Toán Tài Chính Cao Cấp,Tiếng Anh Thương Vụ,Tài Chính Quốc Tế,Kinh Tế Quốc Tế Học,Thị Trường Tài Chính vv.

      4 Chuyên Nhành Tiếng Anh Thương Vụ có những khoá trình chủ yếu là Kinh Tế Phương Tây, Học Dịch Nói Tiếng Anh,Lý Luận Và Thực Tập của Phiên Dịch,Mậu Dịch Đối Ngoài.

 
 

Điên Thoại: 86-571-88165697
Fax: 86-571-88165698    E-mail:admissioncn@126.com