Dới Thiệu Học Trường
Dới Thiệu Học Trường
  Điều Kiện Và Yêu Cầu Khi Xin Vào Học
  Phương Pháp Đăng Ký
  Phương Pháp Học Tập
  Chuyên Ngành
  Đạo Tạo Tiếng Hoa
  Phương Thức Liên Lạc
   
 
 

 Học Viện Tài Chính Thượng Hải (nguyên là Học Trường Chuyên Khoa Cao Đẳng Tài Chính Thượng Hải )do Ngân Hàng Nhân Dân Trung Quốc(Ngan Hàng Trung Ương ) xây dựng   thành lập vào năm 1952,là một học trường cao đẳng chủ yếu đạo tạo về những nhân tài kinh tế,nhân tài tài chính,cũng là một học trường duy nhất đặt tên tài
chính ở Thượng Hải và vùng châu thổ sông Trưởng Giang.Sau năm 2000 học trường trực thuộc Chính Phủ Nhân Dân thành phố Thượng Hải và Uỷ Ban Giao Dục thành phố Thượng Hải quản lý . Trong những thời gian lập trường hơn 50 năm , Học Viện Tài Chính đã đạo tạo ra rất nhiều người nhân tài về kinh tế và tài chính.Từ năm 1993, Học Viện bắt đầu tuyển lưu hoc sinh nước ngoài.Mấy năm này ,lưu học sinh càng năm càng nhiều , điều kiện học tập của học viện cũng không ngừng cải thiện .

Học viện có hai khu học trường ,một khu ở phố đông ,một khu khắc ở phố tây , tổng diện tích hơn 550 Héc-ta ,thư viện có sách hơn 460 nghìn cuốn , báo chí tạp chí gần 1 nghìn loại. Hoàn cảnh của học viện đẹp đẽ , thiết bị dạy học đầy đủ , có phòng máy tính đa phương tiện , phòng dạy học đa phương tiện , phòng thí nghiệm và khu thực tập , có mạng lưới internet riêng của học viện cũng đã khai thông sử dụng mấy năm . Học viện có sân vận động tiêu chuẩn và nhiều loại thiết bị văn hoá giải trí cho học sinh , đã xây thành những khu sinh hoạt và khu nhà ở cao cấp .

Mùa hè năm 2005 học viện trang trí lai ký túc xã lưu học sinh , lắp TV có dây , tủ lạnh , điện thoại, máy điều hoà treo tường cho các phòng , có máy giặt quần áo ở chỗ giặt quần áo công cộng , còn xây lại nhà bếp chuyên dụng và đầu nối mạng vi tính riêng cho lưu học sinh .

Học Viện Tài Chín chúng tôi nhiệt liệt hoan nghiênh các bạn nước ngoài và đồng bào Hòng Kong ,MaCao , Đài Loan , dến với học viện chúng tôi học tập các chuyên ngành và tiếng Hoa . 
 

Điên Thoại: 86-571-88165697
Fax: 86-571-88165698    E-mail:admissioncn@126.com